RESMED S9 AUTOSET

Podobnie jak poprzedni model AutoSet, model S9 AutoSet dobiera i nastawia ciśnienie terapeutyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta, dla każdego oddechu, każdej nocy, co poprawia komfort i podwyższa odsetek stosowania się do leczenia.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY I NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA

Podobnie jak poprzedni model AutoSet, model S9 AutoSet dobiera i nastawia ciśnienie terapeutyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta, dla każdego oddechu, każdej nocy, co poprawia komfort i podwyższa odsetek stosowania się do leczenia.
Firma ResMed zachowała wszystkie unikatowe funkcje poprzedniego aparatu AutoSet, a także dokonała optymalizacji punktacji zdarzeń i powtórnie wprowadziła wykrywanie centralnego bezdechu przy pomocy techniki oscylacji wymuszonych (FOT) o niezawodnej czułości. Aparat S9 obecnie wykrywa i inteligentnie reaguje na zdarzenia obturacji lub otwarcia dróg oddechowych.Zalety aparatu S9 AutoSet firmy ResMed:


S9 AutoSet potrafi modulować terapię w odpowiedzi na zdarzenia obturacyjne czy centralne
AutoSet Advantage przeszedł ewolucję. Aparat potrafi reagować na ograniczenia przepływu, chrapanie i bezdechy obturacyjne. Poza tym ulepszony AutoSet, wyzwala obecnie specyficzną odpowiedź terapeutyczną na zdarzenia zamknięte i otwarte (reaguje na bezdechy obturacyjne i nie reaguje na bezdechy centralne). Firma ResMed wprowadziła wykrywanie centralnego bezdechu za pomocą techniki oscylacji wymuszonych (FOT) o niezawodnej czułości, celem rozpoznania i odpowiedniego reagowania na zdarzenia obturacyjne czy otwarcie dróg oddechowych.

Easy Breathe "wspomaganie wdechu i wydechu" ulga / łatwy wdech i wydech
Nowa technologia „Łatwy oddech” (EBW) to opatentowany system pneumatyczny, który zwiększa komfort używania aparatu: lepsza synchronizacja z oddechem pacjenta, mniejszy wysiłek przy oddychaniu. Pozwala na łagodne i delikatne zmiany ciśnienia między wdechem a wydechem, dzięki czemu nasz rytm oddychania jest lekki, cichy i łagodny, bardziej zbliżony do naturalnego oddechu. Aparat S9 AutoSet posiada funkcję ułatwiającą oddychanie - obniżanie ciśnienia przy wydechu o 1, 2 lub 3 mbar (do wyboru: tylko w czasie RAMP lub przez całą noc), co oznacza, że np. jeśli ciśnienie przy wdechu będzie 8 mbar, to przy wydechu będzie 5 mbar.
Karta SD
Aparat S9 posiada pełną funkcję diagnostyczną i pamięć rejestrującą parametry pracy przez 365 dni oraz kartę pamięci SD, co pozwala uzyskać informacje o efektywności terapii: ilość bezdechów obturacyjnych i centralnych AI (CI, OI), spłyceń oddechu HI, AHI, podawane ciśnienie terapeutyczne, ciśnienie terapeutyczne 95 %, medianę, przecieki powietrza z maski (litry / s), chrapanie, ograniczenie przepływu powietrza, objętość oddechową oraz - jako jedyna firma na rynku - krzywą przepływu powietrza (flow), a także szczegółowe informacje z ostatnich 7 dni.

Rura pacjenta SlimLine (lżejsza i mniej przeszkadzająca) Pacjentom bezsprzecznie nie jest wygodnie podróżować z tym elementem. Ta trudność wpływa ujemnie na użytkowanie, a więc dla ułatwienia podróżowania, firma ResMed zaprojektowała rurę, która jest lżejsza i mniej przeszkadza. Rura firmy ResMed typu SlimLine jest o 40 % lżejsza i o 20 % cieńsza niż standardowe rury. Jako że jest ona zdecydowanie bardziej elastyczna i lżejsza - w mniejszym stopniu obciąża maskę i mniej przeszkadza pacjentowi w czasie snu. Zaprojektowana w uproszczony sposób rura SlimLine, sprawdziła się w działaniu i jest dużo wygodniejsza w podróży.

Bardzo cicha praca
Bardzo cicha praca (tylko 24 dBA) - o 40% cichszy od innych aparatów na rynku. System S9 nie tylko ma dotąd niespotykany niski poziom hałasu, ale również radykalnie obniża hałas przewodzony, pochodzący z aparatu, rury i maski. Aparat napędzany przez unikalny dwukomorowy silnik, pracujący przy dużo mniejszych obrotach niż w tradycyjnych urządzeniach. Technologia ta zapewnia znacznie cichszą pracę aparatu i niebywałą stabilność ciśnienia.

Kontrola terapii
- Aparat umożliwia pacjentowi oraz lekarzowi ocenę skuteczności leczenia bez komputera, ponieważ w menu aparatu na wyświetlaczu LCD dostępne są informacje o przebiegu terapii, AI, HI, AHI, przeciekach, średnim ciśnieniu oraz 95 % podawanego ciśnienia. Nawet jeśli nie posiadamy komputera, mamy dostęp do skuteczności terapii.
- Aparat posiada system przypominania: wymiana filtru, wymiana maski, data przeglądu technicznego, kontakt z lekarzem, kontakt z dostawcą itp., a także kontroli terapii oraz system zarządzania aparatem i pacjentem.
- Prosty i bezpieczny. Bardzo małe wymiary i mała waga (810 gramów).
Bardziej przemyślane decyzje
- Bardzo wydajny filtr do eliminacji mikrocząsteczek z powietrza.
- Oszczędność w poborze energii elektrycznej około 20 W (zasilanie 100 - 240 V, 50 - 60 Hz).
- Automatyczny SMART Start / Stop - aparat włącza się automatycznie po założeniu maski i zrobieniu pełnego wdechu i wydechu i wyłącza się po jej zdjęciu, bez potrzeby naciskania przycisku Start / Stop.
- Aparat posiada funkcję sprawdzenia i oceny dopasowania maski.
- Zakres ciśnienia od 4 do 20 mbar.
- Automatyczna kompensacja ciśnienia n.p.m.
- Automatyczna kompensacja nieszczelności w masce.
- Funkcja powolnego narastania ciśnienia (RAMP) ułatwiająca zasypianie (0 do 45 min.).
- Alarm przy dużych przeciekach powietrza z maski podczas terapii.
- W celu ułatwienia transportu i zmniejszenia wielkości bagażu, do aparatów S9 dodawana jest nowa, mniejsza, bardziej funkcjonalna torba podróżna.

Adaptor do SpO2 (Opcja do Pracownia Snu)
Możliwość podłączenia SpO2 bezpośrednio do aparatu, dane SpO2 i HR będą zapisywane na karcie SD w synchronizowany sposób z innymi danymi takimi jak: przepływ powietrza, ciśnienie, przecieki i inne.

Nawilżacz z podgrzewaczem H5i(Opcja)
Specjalnie zaprojektowany razem z serią S9 dla optymalnego dostosowania się do terapii, nawilżacz H5i jest zdolny do dodania 17,5 mg H2O / litr suchego powietrza. Kombinacja S9 i H5i i przewodu ClimateLine nazwana jest mianem Climate Control. Ta technologia umożliwia zautomatyzowanie i uproszczenie konfiguracji nawilżania oraz podawanego nawilżanego powietrza. Po raz pierwszy powietrze podawane jest w temperaturze wymaganej przez pacjenta, a pięć czujników, w tym jeden w pobliżu maski, monitoruje szereg warunków, zapewniając optymalną wilgotność automatycznie. Aparat H5i jest sterowany za pomocą pokrętła aparatu S9, dzięki czemu regulacja jest prosta. W trybie auto i z rurą typu ClimateLine, pacjent musi regulować jedynie temperaturę, czego dokonać można za pomocą pokrętła na S9.

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout