W związku z dużym zainteresowaniem postanowiliśmy uruchomić serwis sprzętu rehabilitacyjnego. Każdy użytkownik wózka inwalidzkiego ( pokojowego, specjalnego, aktywnego - o ile dostał go na zlecenie NFZ ) ma prawo do bezpłatnej naprawy ( napraw ) na kwotę do 540 zł ( do 240 zł w przypadku wózka pokojowego ).  Kwota ta jest w całości refundowana przez Narodowy Fundusz  Zdrowia i przysługuje raz w trakcie 5-cio letniego okresu użytkowania wózka inwalidzkiego. W przypadku elektrycznego wózka inwalidzkiego zakupionego ze środków PFRON-u w trakcie jego użytkowania na naprawy  ( akumulatory do wózków inwalidzkich, opony, napędy itp. ) przysługuje kwota do 3500 zł.  Kwota ta po złożeniu stosownego wniosku jest w całości opłacana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Naprawiamy:

  • wózki inwalidzkie elektrycznye i ręczne ,
  • wymiana i regeneracja akumulatorów do inwalidzkich wózków elektrycznych,
  • łóżka rehabilitacyjne i ortopedyczne używane i nowe,
  • podnośniki transportowe i kąpielowe, schodołazy, pionizatory,
  • naprawy i wymiany pomp do matercy przeciwodleżynowych,
  •  wiele innych.

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout