Wypożyczalnia

 Podstawą działalności firmy jest zaopatrywanie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny pacjentów potrzebujących takiego sprzętu na stałe jak i tych, którzy potrzebują go na czas określony. Uwzględniając niedobór środków na finansowanie w/w wyrobów przez PCPR, MOPR czy MOPS uruchomiliśmy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, pierwszą i jak na razie jedyną w regione.Za stosunkowo niewielką odpłatnością wypożyczamy sprzęt z dostawą do domu pacjenta . Pacjentom, którzy stwierdzą, że wypożyczany sprzęt potrzebny im będzie na dłużej umożliwiamy jego zakup po bardzo atrakcyjnych cenach. W naszej ofercie znajdą Państwo używane łóżka rehabilitacyjne i ortopedyczne, używane podnośniki i schodołazy, wózki elekrtyczne i wiele innych. Na sprzęt udzielamy gwarancji i prowadzimy jego serwis.

Cennik wypożyczalni sprzętu ortopedycznego "ORTMEDIC"

NAZWA WYPOŻYCZANEGO SPRZĘTU

OPŁATA ZA TYDZIEŃ

OPŁATA ZA MIESIĄC

KAUCJA

Łóżko rehabilitacyjne

-

110 zł

400 zł

Wózek inwalidzki

-

60 zł

200 zł

Wózek inwalidzki specjalny

-

70 zł

300 zł

Balkonik czterokołowy

-

40 zł

100 zł

Balkonik trójkołowy

-

40 zł

100 zł

Kule inwalidzkie

8 zł

25 zł

50 zł

Koncentrator tlenu

-

150 zł

500 zł

Podnośnik elektryczny

-

130 zł

600 zł

Do ceny wypożyczenia za pierwszy miesiąc należy doliczyć koszt dostarczenia , odbioru oraz zainstalowania sprzętu ( zależny od lokalizacji )

Regulamin

Regulamin Wypożyczalni

1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym w umowie wypożyczenia terminie w stanie nie gorszym niż wynikało by to z normalnego zużycia.

2. Istnieje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wypożyczalnią za każdy dzień zwłoki zostanie pobrana podwójna opłata ( przyjmując za podstawę 30-dniową cenę wypożyczenia wg cennika).Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.

4. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będzie użytkowany pod wskazanym przez Niego adresem.

5. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Wypożyczający zobowiązuje się do nie użyczania sprzętu osobom trzecim i do nie dokonywania w nim żadnych modyfikacji.

6. Wypożyczalnia oświadcza, że wypożyczany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

7. Z chwilą wydania wypożyczanego przedmiotu ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia ,zniszczenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.

8. W sprawach nie unormowanych UMOWĄ WYPOŻYCZENIA i REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku nie zgłoszenia chęci zerwania umowy wypożyczenia do 5 dnia każdego miesiąca, zostaje wystawiona faktura VAT za kolejny okres rozliczeniowy.

Cennik Wypożyczalni


Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout