MATERAC RUROWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY

  
   Typ zmiennociśnieniowy z wymiennymi komorami

  • Wymiary: 200 cm x 95 cm x 11 cm
  • Max obciążenie 100 kg
  • Pompa CQD-J
  • Cśnienie wpompowywane 15-20 kPa
  • Przepływ 4 - 7 l/min
  • Czas cyklu 1/10 min (1/12 min)
  • Waga materaca 4,6kg
  • Waga pompy 1,95 kg

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout