SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY I NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA
 Schodołaz gąsienicowy CLIMBER 1 służy do pokonywania  schodów. Jest przeznaczony do transportu po schodach osób dorosłych i dzieci, które poruszają się na wózkach inwalidzkich ręcznych z dużymi tylnymi kołami. Schodołaz gąsienicowy posiada specjalne elementy mocujące, które pozwalają na zamontowanie na urządzeniu 95 % rodzajów wózków inwalidzkich ręcznych. Wyjątek stanowią wózki do aktywnej rehabilitacji, wózki z małymi kołami tylnymi oraz wózki o szerokości powyżej 50 cm. Jednak po specjalnych modyfikacjach i takie wózki mogą zostać zamontowane na tym schodołazie gąsienicowym. Schodołaz cechuje się wysoką jakością i użytecznością. Podczas projektowania uwzględniono maksimum bezpieczeństwa podczas użytkowania oraz prostotę obsługi. Jednocześnie stworzono solidną i mocną konstrukcje przy zachowywaniu minimalnych zewnętrznych wymiarów.

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout