PIONIZATOR STATYCZNY PARAPION

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY I NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA

  Pionizator statyczny PARAPION służy do biernej pionizacji pacjenta. Podczas tego procesu następuje adaptacja zmysłu równowagi, adaptacja organów wewnętrznych, adaptacja układu krążenia do nowych warunków i do większego obciążenia. Pacjent będąc w urządzeniu, może wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe. Zestaw pasów i pelot został tak zaprojektowany, aby pacjent czuł się pewnie, bezpiecznie a zarazem swobodnie. W pionizatorze zamontowano koła skrętne, które umożliwiają przewiezienie pacjenta z sali chorych lub pokoju chorego na korytarz, do innego pomieszczenia lub na zewnątrz w pozycji stojącej.

  Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:

  • porażenie kończyn dolnych (paraplegia),
  • niedowład czterokończynowy (tetrapareza),
  • porażenie czterokończynowe (tetraplegia),
  • stwardnienie rozsiane,
  • zaawansowane choroby demielinizacyjne,
  • czwarty okres choroby reumatycznej,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
  • stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego.

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout