PIONIZATOR STATYCZNY LIFTER

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY I NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA

  Pionizator statyczny LIFTER jest nowoczesnym urządzeniem rehabilitacyjnym. Siłownik elektryczny wraz ze zintegrowanym siedziskiem pozwala pacjentowi za pomocą pilota na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu. Siedzisko dodatkowo spełnia funkcję peloty biodrowej, zabezpieczającej pacjenta w urządzeniu. Możliwość samodzielnej pionizacji zwiększa stopień samodzielności i niezależności od otoczenia, co pozytywnie wpływa na stan psychiczny chorego. Dodatkowo dla pacjentów z niedowładem kończyn górnych istnieje możliwość wyposażenia LIFTERA w stabilizator górnej części tułowia. Pionizator wyposażono w cztery skrętne koła, które umożliwiają przewożenie pacjenta w pionizatorze w pozycji stojącej w obrębie szpitala bądź mieszkania.

   Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:

  • porażenie kończyn dolnych (paraplegia),
  • porażenie czterokończynowe (tetraplegia),
  • stwardnienie rozsiane,
  • zaawansowane choroby demielinizacyjne,
  • czwarty okres choroby reumatycznej,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
  • stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego.

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout