PIONIZATOR DZIECIĘCY KOTEK

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY I NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA

  Pionizator KOTEK jest używany do pionizacji dzieci w pozycji leżąc przodem. Znajduje szczególne zastosowanie do pionizacji małych pacjentów, którzy źle znoszą pionizację przy stabilizacji tylnej. System pelot i pasów doskonale stabilizuje ciało dziecka podczas pionizacji. Pionizator jest wykonany bardzo solidnie, z kolorowych materiałów co powoduje, że dla dzieci proces rehabilitacji jest bardzo dobrą zabawą. Zamontowany w standardzie siłownik gazowy ułatwia ustawienie kąta pochylenia pionizatora w zakresie +/-10°-90°. Urządzenie wykonano z ekologicznego drewna. W pionizatorze zamontowano koła skrętne, które umożliwiają przewiezienie dziecka z sali chorych lub pokoju chorego na korytarz, do innego pomieszczenia lub na zewnątrz w pozycji stojącej.

   Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • niedowład kończyn dolnych (parapareza),
 • porażenie kończyn dolnych (paraplegia),
 • porażenie czterokończynowe (tetraplegia),
 • niedowład czterokończynowy (tetrapareza),
 • choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • urazy wielonarządowe,
 • zaawansowane choroby demielinizacyjne,
 • czwarty okres choroby reumatycznej,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego.

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout