STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z REGULACJĄ KĄTOWĄ ZAKRESU RUCHU

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY I NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA
Orteza stawu kolanowego posiada 2 szyny aluminiowe stabilizujące staw kolanowy w płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej. Szyny zawierają policentryczny zegar pozwalający na regulację kąta zgięcia i wyprostu oraz dodatkowo wyposażony jest w osłonę zewnętrzna, zabezpieczającą przed wypadnięciem elementów ograniczających zakres ruchu w stawie. Stabilizator posiada elastyczne obejmy udowe i podudziowe, wyłożone od wewnątrz pianką poprawiającą komfort użytkowania ortezy. Stabilność i dobre przyleganie ortezy do kończyny dolnej zapewniają  taśmy dociągowe, które posiadają dodatkowe poduszki piankowe, zapobiegające obcieraniu skóry przez paski oraz zsuwaniu się ortezy w trakcie użytkowania.
Działanie: stabilizacja stawu kolanowego w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej podczas ruchu i w statyce, ograniczanie zakresu ruchu w stawie.

Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout